Komin w dachu z poddaszem użytkowym

tmp26ee-1Rozwiązanie komina w dachu skośnym
a)    przekrój podłużny równoległy do kalenicy,
b)    przekrój poprzeczny.

Przejście komina przez ocieploną połać dachową poddasza użytkowego wymaga starannego wykonania ofasowań z blachy uszczelniających połączenie pokrycia dachowego ze ścianą kominową. Obróbka blacharska powinna być wywinięta na ścianę kominową na wysokość odpryskującej wody deszczowej, tj. około 30 cm. Zalecane jest również zabezpieczenie obróbką blacharską betonowej czapy przykrywającej komin.

Więźba dachowa powinna być odsunięta od ściany kominowej na odległość minimum 10 cm. …

Połączenie dachu ze ścianą szczytową wychodzącą ponad połać dachową

tmp7d3f-1Połączenie dachu skośnego ze szczelinową ścianą szczytową wychodzącą ponad połać dachową:
a)    oparcie ściany osłonowej na stropie niższej kondygnacji poprzez dodatkową ściankę wewnętrzną,
b)    oparcie ściany osłonowej na skośnej belce żelbetowej wykonanej wzdłuż połaci dachowej,
c)    podwieszenie ściany osłonowej na wspornikach kotwionych do ściany konstrukcyjnej ponad dylatacją między budynkami.

Rozwiązanie szczelinowej ściany trój warstwowej ponad połacią dachu:
•    Oparcie na stropie niższej kondygnacji – Rozwiązanie najprostsze, ale mankamentem jest konieczność wykonania w użytkowym wnętrzu dodatkowej ścianki osłonowej na całej wysokości …

Poddasze użytkowe ze ścianką kolankową ponad ścianami zewnętrznymi

tmp157e-1Poddasze użytkowe z więźbą dachową opartą na zewnętrznej, murowanej ścianie kolankowej.

W nowych budynkach mieszkalnych poddasze ma zazwyczaj zaprojektowaną murowaną ściankę kolankową podnoszącą więźbę dachową. Pozwala to wykorzystać na cele użytkowe całą powierzchnię kondygnacji.

Ze względu na siły rozporu przenoszone przez więźbę dachową na murłatę, ścianka kolankowa powinna mieć betonowe stężenia z wieńcem stropu i dodatkowy wieniec pod murłatą. Wykonana w ten sposób rama żelbetowa skutecznie chroni ściankę kolankową przed przewróceniem.…

Termoizolacja połaci dachów skośnych

Termoizolacja połaci dachów skośnych:

•    Izolacja cieplna między krokwiami – W przypadku wysoko paroprzepuszczalnej warstwy wstępnego krycia ocieplenie może być założone na całą wysokość krokwi. Gdy na krokwiach jest pełne deskowanie lub warstwa wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności, ponad termoizolacją należy pozostawić szczelinę wentylacyjną (około 2,5 cm).

•    Izolacja cieplna między i pod krokwiami – Jeżeli między krokwiami nie ma wystarczającej przestrzeni na potrzeby izolacji cieplnej, to dodatkową warstwę ocieplającą umieścić można pod krokwiami, pomiędzy rusztem wsporczym poszycia wnętrza z …