Pompy ciepła jako elementy sprzężone z systemami czynnymi

Kolejnym elementem występującym w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną przez systemy czynne jest pompa ciepła. Urządzenie to bardzo podnosi efektywność systemów czynnych używanych do całorocznego ogrzewania. Pompa ciepła zastępuje urządzenia grzewcze, wykorzystując konwencjonalne nośniki energii. Przez jej wprowadzenie, jako pośredniego elementu systemu, możliwa jest wydajniejsza praca kolektora (przy niższej temperaturze czynnika roboczego), jak i wyższe parametry czynnika w instalacji c.o. i c.w.u. Rozwiązań instalacji słonecznej współpracującej z pompą ciepła może być wiele. Ze względu na to, iż pompa ciepła potrzebuje do … Czytaj dalej ...

Kolektory powietrzne

W budownictwie jednorodzinnym stosuje się również systemy wykorzystujące kolektory powietrzne. W kolektorach tego typu czynnikiem roboczym jest powietrze, które po ogrzaniu może być bezpośrednio kierowane do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, hal sportowych, pływalni, hal przemysłowych, budynków inwentarskich, magazynów itp. lub do wymienników ciepła. Absorbery w tych kolektorach są najczęściej robione z blach metalowych z zewnątrz zaczernianych materiałami selektywnymi, a od spodu malowanych na czarno, jeśli powietrze jest tłoczone pod absorberem. Powierzchnie selektywne również w tego typu kolektorach zwiększają ich sprawność o … Czytaj dalej ...

System budowy ścian z kształtek styropianowych

Izolacyjno-szalunkowe kształtki styropianowe produkowane są w czterech systemach.
Parametry kształtek:
•    Ciężar ściany dwustronnie otynkowanej – około 340 kg/m2
•    Ilość betonu – 122 l/m2 ściany.
•    Współczynnik przenikania ciepła:
– 0,28 W/(m2K) dla ściany o grubości 25 cm,
– 0,20 W/(m2K) dla ściany grubości 30 cm,
– 0,125 W/(m2K) dla ściany o grubości 40 cm,
– 0,105 W/(m2K) dla ściany grubości 45 cm.

•    Odporność ogniowa – dopuszczenie do 25 m wysokości budynku.
•    Brak kondensacji pary wodnej w … Czytaj dalej ...

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne – Pochłanianie energii promieniowania słonecznego i zamiana jej w energię cieplną może odbywać się z pomocą kolektorów słonecznych. Generalnie, ze względu na konstrukcję, można je podzielić na płaskie i skupiające.

Kolektory skupiające są stosowane w urządzeniach, gdzie jest wymagana wysoka temperatura czynnika roboczego. W tych kolektorach wykorzystuje się optyczne zasady układów skupiających promieniowanie słoneczne na elemencie pochłaniającym, w efekcie czego zwiększa się gęstość strumienia energii promieniowania o 1,5 do 10 000 razy. Kolektory te wymagają urządzeń sterujących, aby … Czytaj dalej ...