Konstrukcja dachów skośnych

Konstrukcja dachów skośnych podlega stałym ruchom wywołanym wiatrem, dlatego pokrycie dachowe musi być tak skonstruowane, aby nie przenosiło wywołanych w ten sposób naprężeń. Wiele trwałych i sprawdzonych pokryć składa się z elementów drobnowymiarowych, układanych na zakład, które w niewielkim stopniu mogą przesuwać się względem siebie. Do zalet drobnowymiarowych pokryć dachowych należy możliwość wymiany powietrza z warstw pod tym pokryciem i łatwe przewentylowanie połaci dachowej.

Do najlepiej sprawdzonych i niezawodnych pokryć dachów skośnych należą dachówki. Rozwój …

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe chroni budynek przed opadami atmosferycznymi, przy czym skuteczność tej ochrony polega przede wszystkim na sprawnym odprowadzeniu wody ściekającej po połaci dachowej. Pokrycia dachów skośnych nie muszą być tak szczelne jak w przypadku płaskich stropodachów, przez co pozwalają na łatwiejsze odprowadzenie wilgoci wewnętrznej. W efekcie są to pokrycia bardziej trwałe.

Wymogi wobec materiałów do krycia dachów:

•    Trwałość – Prawidłowo wykonany dach powinien przetrwać wiele lat.

•    Szczelność ułożonego dachu – Odpowiednio dobrane kształty niewidocznych elementów, na przykład takich …