Konstrukcja dachów skośnych

Konstrukcja dachów skośnych podlega stałym ruchom wywołanym wiatrem, dlatego pokrycie dachowe musi być tak skonstruowane, aby nie przenosiło wywołanych w ten sposób naprężeń. Wiele trwałych i sprawdzonych pokryć składa się z elementów drobnowymiarowych, układanych na zakład, które w niewielkim stopniu …

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe chroni budynek przed opadami atmosferycznymi, przy czym skuteczność tej ochrony polega przede wszystkim na sprawnym odprowadzeniu wody ściekającej po połaci dachowej. Pokrycia dachów skośnych nie muszą być tak szczelne jak w przypadku płaskich stropodachów, przez co pozwalają na …