Terpentyna i zagrożenie pożarowe

Do jakich spoiw nadaje się jako rozpuszczalnik terpentyna?
Terpentynę można stosować jako rozpuszczalnik do lakierów olejnych i na bazie żywic alkidowych. Nadaje się ona na rozpuszczalnik także do wielu lakierów na bazie żywic naturalnych.

Jakie są gatunki terpentyny? Proszę podać ich pochodzenie Najlepszym gatunkiem jest terpentyna balsamiczna, wytwarzana przez oszczędną destylację z żywicy drzew iglastych.
Terpentynę ekstrakcyjną wytwarza się przez destylację z parą wodną z resztek drewna iglastego (dawniej z korzeni drzew iglastych). Terpentyna siarczanowa …