Terpentyna i zagrożenie pożarowe

Do jakich spoiw nadaje się jako rozpuszczalnik terpentyna?
Terpentynę można stosować jako rozpuszczalnik do lakierów olejnych i na bazie żywic alkidowych. Nadaje się ona na rozpuszczalnik także do wielu lakierów na bazie żywic naturalnych.

Jakie są gatunki terpentyny? Proszę podać …