Rozpuszczalniki

Co to są rozpuszczalniki i rozcieńczalniki?
Rozpuszczalniki rozpuszczają substancję w stanie stałym lub gazowym, natomiast rozcieńczalniki rozcieńczają substancję już płynną. Rozpuszczalniki mogą zawsze być rozcieńczalnikami. Natomiast rozcieńczalniki nie zawsze działają rozpuszczająco. Woda może być np. w farbach dyspersyjnych tylko rozcieńczalnikiem, ale nie rozpuszczalnikiem.

Co się dzieje podczas rozpuszczania spoiwa?
Podczas rozpuszczania spoiwa siły międzycząsteczkowe w spoiwie słabną, a cząsteczki rozpuszczalnika wchodzą między cząsteczki spoiwa. Między cząsteczkami rozpuszczalnika i spoiwa powstają nowe siły międzycząsteczkowe. Jest to …