Odbiorniki promieniowania słonecznego

Najczęściej odbiorniki promieniowania słonecznego są ustawiane na pracę w trzech wariantach:
1)    maksimum zysków w ciepłej porze roku, w miesiącach od IV do IX, np. instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej,
2)    maksimum zysków w zimnej porze roku, w miesiącach od X do III włącznie,
3)    praca całoroczna.
Dla pracy kolektorów w trzech wyżej wymienionych okresach i dla szerokości geograficznej 51° N spróbowano określić optymalne położenie odbiorników promieniowania słonecznego — kolektorów. Dla kolektorów działających na terenie …

Żywice alkidowe

Z jakich surowców wytwarza się żywice alkidowe?
Żywice alkidowe wytwarza się z kwasów dwukarboksylowych (na ogół używa się kwasu ftalowego), wielowartościowych alkoholi (zwykle trójwartościowego alkoholu – gliceryny) oraz kwasów tłuszczowych (np. z oleju lnianego).

Co to są żywice alkidowe modyfikowane?
W żywicach alkidowych modyfikowanych, oprócz tradycyjnych trzech substancji podstawowych – kwasu dwukarboksylowego, wielowartościowego alkoholu i kwasu tłuszczowego – zostaje chemicznie włączony do cząsteczki jeszcze czwarty składnik. Modyfikacja ma na celu poprawę określonych właściwości żywic alkidowych. Niestety, jest z tym związane …