Żywice alkidowe

Z jakich surowców wytwarza się żywice alkidowe?
Żywice alkidowe wytwarza się z kwasów dwukarboksylowych (na ogół używa się kwasu ftalowego), wielowartościowych alkoholi (zwykle trójwartościowego alkoholu – gliceryny) oraz kwasów tłuszczowych (np. z oleju lnianego).

Co to są żywice alkidowe modyfikowane?…