Poliestry nienasycone i lakiery z poliestrów nienasyconych

Poliestry nienasycone i lakiery z poliestrów nienasyconych

Proszę przedstawić skład lakieru z żywicy poliestrowej nienasyconej
Główny składnik lakieru zawiera styrenowy roztwór nienasyconej żywicy poliestrowej i przyspieszacz. Główny składnik farb zawiera oprócz tego jeszcze pigmenty. Utwardzacz natomiast zawiera nadtlenki.

Proszę opisać …