Spoiwa odwracalne

Co rozumie się przez określenie „spoiwa odwracalne”?
Spoiwa odwracalne wysychają fizycznie przez odparowanie rozpuszczalników. Po wyschnięciu, spoiwa odwracalne można ponownie rozpuścić tymi samymi rozpuszczalnikami, w których były rozpuszczone przed wyschnięciem.

Jakie spoiwa stosuje się najchętniej do wodorozpuszczalnych lakierów i farb?…