Farby chlorokauczukowe

Farby chlorokauczukowe

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do farb chlorokauczukowych?
Rozcieńczalniki specjalne do farb chlorokauczukowych zawierają głównie estry, ketony, etery i węglowodory chlorowane.

Jakie zalety i wady mają farby chlorokauczukowe?
Farby chlorokauczukowe są. szczególnie odporne na chemikalia i dlatego dobrze się nadają do powłok silnie obciążonych, także na podłożach mineralnych. Ulegają jednak częściowemu rozpuszczaniu przez tłuszcze zwierzęce i oleje i pod wpływem wietrzenia wykazują skłonność do kredowania. Ponieważ powłoki wykonane z farb …

Lakiery alkidowe

Proszę podać typowe właściwości lakierów alkidowych Właściwości lakierów alkidowych, a szczególnie elastyczność, odporność na czynniki atmosferyczne, na zadrapania, podatność na żółknięcie i odporność na wysoką temperaturę zależą od oleju, a więc od rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych. Na ogół, lakiery te wykazują wystarczającą odporność na wszystkie zwykle występujące oddziaływania. Ponieważ lakiery alkidowe są wygodne w użyciu i odznaczają się piękną rozlewnością oraz dobrą przyczepnością, należą w dalszym ciągu do najczęściej stosowanych materiałów malarskich. Ulegają one zmydleniu przez ługi i można …

Lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe

Co to są lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe?

Lakiery i farby bezrozpuszczalnikowe odznaczają się tym, że przy ich utwardzaniu nie odparowują rozpuszczalniki. Najczęściej stosuje się do nich jako spoiwa żywicę epoksydową i poliuretanową. Spoiwa te mogą być wytwarzane w postaci cząsteczek o bardzo krótkich łańcuchach, dzięki czemu lakiery i farby zawierające je mają wystarczającą ciekłość do nakładania, bez konieczności dodawania rozpuszczalników. Jeśli jednak ich udział jest niezbędny do rozcieńczenia, wówczas dodaje się rozpuszczalniki reaktywne, które nie odparowują w czasie twardnienia, ale …