Farby chlorokauczukowe

Farby chlorokauczukowe

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do farb chlorokauczukowych?
Rozcieńczalniki specjalne do farb chlorokauczukowych zawierają głównie estry, ketony, etery i węglowodory chlorowane.

Jakie zalety i wady mają farby chlorokauczukowe?
Farby chlorokauczukowe są. szczególnie odporne na chemikalia …