FOTOWOLTAICZNE OGNIWA SŁONECZNE

Energia elektryczna jest najwygodniejszą formą energii, dlatego też zrozumiałe są badania nad możliwością bezpośredniego jej uzyskiwania z promieniowania słonecznego oraz nadzieje badawcze z tym związane. Jest to jednocześnie „czysty” i bezpieczny sposób produkcji energii elektrycznej. Baterie fotowoltaiczne, ze źródeł energii elektrycznej stosowanych głównie w pojazdach kosmicznych, stają się coraz powszechniejsze w takich sytuacjach, gdzie trudno jest doprowadzić energię elektryczną metodami konwencjonalnymi (morskie boje nawigacyjne, przekaźniki telekomunikacyjne, urządzenia do zbierania i przekazywania danych meteorologicznych i ochrony …

Szczelność konstrukcji budynku

Każdy dom, również tradycyjny, powinien być szczelny. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich szczelność, również kluczowa dla domu pasywnego, jest określona normami budowlanymi.

W typowych domach nieszczelności są zbyt małe, aby występująca infiltracja zapewniła wystarczający dopływ świeżego powietrza, a z kolei na tyle duże, że umożliwiają penetrację wilgoci pochodzącej z powietrza wewnętrznego, powodując uszkodzenia konstrukcji budynku.

Należy zaznaczyć, że dobra izolacja …

Klasy rozpuszczalników

Do jakiej klasy zagrożenia pożarowego należą następujące rozpuszczalniki:
a)    Spirytus należy do klasy zagrożenia pożarowego B, ponieważ jest rozpuszczalny w wodzie, a jego temperatura zapłonu wynosi poniżej 294 K (21°C).
b)    Terpentyna nie rozpuszcza się w wodzie i ma temperaturę zapłonu 305 K (32°C). Tak więc terpentyna należy do klasy zagrożenia pożarowego A2.
c)    Benzyna lakowa również nie jest wodorozpuszczałna. Jej temperatura zapłonu wynosi około 312 K (39°C). Dlatego także benzyna lakowa należy do klasy zagrożenia pożarowego A2.

Jakich materiałów …

Rozcieńczalniki uniwersalne

Proszę wyjaśnić, dlaczego tzw. rozcieńczalniki uniwersalne mogą rozcieńczać bardzo różne spoiwa
Zdolność rozpuszczania przez rozpuszczalnik zależy od sił międzycząsteczkowych w rozpuszczalniku i rozpuszczanym spoiwie. Zarówno poszczególne grupy rozpuszczalników, jak i różne spoiwa mają bardzo różne siły międzycząsteczkowe. Rozcieńczalniki uniwersalne zawierają całkiem różne rozpuszczalniki o różnych siłach międzycząsteczkowych. Tylko część tych rozpuszczalników może rozpuszczać określone spoiwo. Pozostałe zawarte w płynie rozpuszczalniki spełniają tam jedynie rolę obojętnych rozcieńczalników. W przypadku innego spoiwa mogą je rozpuszczać z kolei inne rozpuszczalniki, natomiast część zawartości …