Izolacja cieplna kolektora słonecznego

Izolacja cieplna ma za zadanie ograniczanie strat ciepła do otoczenia przez tylną i boczne ściany kolektora. Prócz małej przewodności cieplnej powinna być nie nasiąkliwa, odporna na podwyższone temperatury i o dużej wytrzymałości mechanicznej, dzięki czemu można zrezygnować z konstruowania sztywnych ścianek od spodu kolektora.

Obecnie najczęściej stosuje się sztywną piankę poliuretanową i spieniony polistyren.

Ramy kolektora są konstrukcją usztywniającą, która na trwałe łączy wszystkie elementy kolektora i pozwala zestawiać kolektory jako moduły w duże szczelne …

Domowe – Elektrownie słoneczne

Już przy obecnej sprawności wynoszącej ok. 10%, elektrownia słoneczna zlokalizowana na pustyni i zajmująca powierzchnię 300 — 1000 km2 (ok. 1/3 terytorium Egiptu) byłaby zdolna wyprodukować energię równą tej, jaką zużywa cały świat, zaś bateria słoneczna o powierzchni 30 m2, umieszczona np. w południowej Francji, może zapewnić energię dla 4-osobowej rodziny przez cały rok.

Sprawność baterii fotoelektrycznych wzrasta wraz z większym natężeniem promieniowania słonecznego i z kierunkiem padania tych promieni względem płaszczyzny baterii. Baterie fotowoltaiczne są już montowane na domach …

Żywice i lakiery akrylowe

W jakich materiałach powłokowych malarze i lakiernicy stosują żywice akrylowe jako spoiwa?
Malarze i lakiernicy stosują żywice akrylowe jako spoiwa w środkach do gruntowania tynku, w farbach dyspersyjnych, farbach schnących przez odparowanie rozcieńczalnika, w dwuskładnikowych wypełniaczach, lakierach i farbach. Także lakiery dyspersyjne zawierają jako spoiwa przeważnie żywice akrylowe.

Jakie właściwości mają powłoki wykonane lakierami akrylowymi, schnącymi w sposób naturalny?
Lakiery akrylowe, schnące w sposób naturalny, mają doskonalą przyczepność do wszystkich mocnych podłoży. Ponieważ żywice akrylowe nie ulegają zmydlaniu, wykonane z …

Farby dyspersyjne

dz04MDAmaD02MDA=_src_182267-cozaile_farbyJak dzieli się farby dyspersyjne ze względu na odporność?
Farby dyspersyjne mogą być odporne na: zmywanie, szorowanie i czynniki atmosferyczne.

Co to są farby dyspersyjne nie powodujące emisji do otoczenia?
Farby dyspersyjne nie powodujące emisji do otoczenia charakteryzują się tym, że w czasie ich wysychania nie dochodzi do uwalniania rozpuszczalników, plastyfikatorów ani resztkowych monomerów. Dzięki temu materiały te są szczególnie przyjazne dla środowiska. Farby dyspersyjne nie powodujące emisji składników do otoczenia wytwarza się dotychczas tylko w klasie jakości wyrobów odpornych …