Podłoga z desek na legarach drewnianych na stropie gęstożebrowym

Podłoga na legarach stanowi przykład wykończenia surowego stropu metodą suchą. Na płycie stropu, na pasach z papy, układane są iegary z krawędziaków drewnianych, w kierunku prostopadłym do kierunku rozpięcia stropu. Pomiędzy legarami rozkłada się izolację cieplną i akustyczną z miękkiej wełny szklanej lub skalnej, dostępną w płytach lub w rolach. Następnie na legarach układane sądeski podłogowe grubości 3 cm. Konstrukcja ta jest polecana szczególnie gdy istniejącego stropu nie należy dociążać dodatkową płytą betonową (metoda mokra) …

Zabezpieczenia stropów drewnianych

Izolacja akustyczna stropów
•    Najbardziej popularna i skuteczna metoda izolacji akustycznej stropów polega na wykonaniu podłogi pływającej, czyli wylewki cementowej na podkładzie z płyt z hydrofobizowanej wełny skalnej lub styropianu.
W celu zwiększenia izolacji od dźwięków uderzeniowych, zastosować można płyty z wełny skalnej. Charakteryzują się one dobrą sprężystością, dzięki czemu podłoga pływająca wykonana z płyt izolacyjnych grubości 40 mm ma wskaźnik ważonego zmniejszenia poziomu uderzeniowego stropu wzorcowego Δlw = 27 dB i może być zakwalifikowana do klasy akustycznej II – …

Stropy w budynkach o drewnianej konstrukcji szkieletowej

Stropy w budynkach szkieletowych wykonuje się z desek grubości 38 mm i wysokości 140,184,235 lub 286 mm, usytuowanych w rozstawie 30,40 lub 60 cm. Integralną częścią konstrukcji stropu jest poszycie wykonane najczęściej ze sklejki grubości 19 mm lub z płyty OSB. Płyty sklejki poszyciowej powinny być klejone na pióro i wpust, a do belek stropowych należy je kleić i równocześnie przybijać gwoździami.
Pod ściany nośne stosuje się zdwojone belki stropowe lub przewiązki pomiędzy sąsiednimi belkami. Ściany działowe można opierać bezpośrednio …

Drewniane stropy belkowe

Belkowy strop drewniany jest – szczególnie w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym – interesującą alternatywą dla ciężkich stropów betonowych. Ekonomiczna rozpiętość belek w stropie drewnianym, liczona w świetle ścian, nie powinna przekraczać 6,00 m. Rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 60-90 cm. Maksymalne ugięcie belek drewnianych nie powinno przekroczyć 1/300 ich rozpiętości. Wymiary belek drewnianych są zależnie od obciążenia użytkowego stropu, rozpiętości i rozstawu osiowego belek, a optymalne proporcje przekroju belki to około 5 : 7. Długość oparcia belki na murze powinna być …