Stabilizacja układów bez naruszenia podstawowego schematu statycznego

Metody stabilizacji danego układu lub systemu konstrukcyjnego zależą przede wszystkim od charakteru uszkodzeń. W zasadzie zahamowanie procesów rotacyjnych i zespolenie ogniw nośnych może być osiągnięte trzema metodami:

—    przez wprowadzenie wzmocnień nie naruszających podstawowego schematu statycznego układu,
—    z wprowadzeniem …

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym odznaczają się z kolei tym, że są ukształtowane z elementów wykonanych z materiałów o różnych cechach fizycznych i właściwościach chemicznych lub z materiałów jednorodnych, lecz ogniwa nośne nie tworzą zespolonego organizmu. Do tej grupy trzeba …

Pigmenty

Czym różnią się pigmenty od barwników?
Pigmenty, w odróżnieniu od barwników, nie rozpuszczają się w spoiwach i rozpuszczalnikach. Tak więc, do użycia w materiałach malarskich nadają się tylko pigmenty. Z barwników można jednak pigmenty wytwarzać.

Jakie są zależności między określeniami: …