Stabilizacja układów bez naruszenia podstawowego schematu statycznego

Metody stabilizacji danego układu lub systemu konstrukcyjnego zależą przede wszystkim od charakteru uszkodzeń. W zasadzie zahamowanie procesów rotacyjnych i zespolenie ogniw nośnych może być osiągnięte trzema metodami:

—    przez wprowadzenie wzmocnień nie naruszających podstawowego schematu statycznego układu,
—    z wprowadzeniem konstrukcji zmieniających schemat pracy statycznej stabilizowanego układu,
—    z wprowadzeniem nowych elementów pracujących jako niezależne i samodzielne konstrukcje.

W każdym przypadku technologia zabiegu wzmacniającego powinna być szczegółowo przemyślana pod kątem celowości i efektów technicznych, możliwości …

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym

Układy o organizmie konstrukcyjnym polistrukturalnym odznaczają się z kolei tym, że są ukształtowane z elementów wykonanych z materiałów o różnych cechach fizycznych i właściwościach chemicznych lub z materiałów jednorodnych, lecz ogniwa nośne nie tworzą zespolonego organizmu. Do tej grupy trzeba zaliczyć większość budowli o konwencjonalnym systemie konstrukcyjnym, a więc składających się z podpór murowanych i przekryć, których połączenie z podporami nie może być traktowane jako monolityczne, np. gdy stropy są drewniane. Układy takie odznaczają się tym, że poszczególne elementy konstrukcyjne …

Zewnętrzne schody wejściowe do budynku

tmp415a-1Wejście do budynku z niskim poziomem parteru – spocznik wejściowy połączony z drzwiami stalowym podestem kratowym.

Przy projektowaniu wejścia do budynku należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie połączenia progu drzwi z podestem wejściowym.

W czasie intensywnych opadów próg drzwi narażony jest na przenikanie wody deszczowej, która nie została odprowadzona z powodu minimalnych spadków stosowanych na podestach schodów. Dodatkowym problemem jest woda odpryskująca i woda nawiewana na próg drzwi przez wiatr.

Na rysunku przedstawione jest takie rozwiązanie podestu wejściowego, które eliminuje …

Pigmenty

Czym różnią się pigmenty od barwników?
Pigmenty, w odróżnieniu od barwników, nie rozpuszczają się w spoiwach i rozpuszczalnikach. Tak więc, do użycia w materiałach malarskich nadają się tylko pigmenty. Z barwników można jednak pigmenty wytwarzać.

Jakie są zależności między określeniami: środki barwiące, barwniki i pigmenty?
Środki barwiące to pojęcie zbiorcze dla wszystkich substancji nadających zabarwienie. Dzieli się je na nierozpuszczalne pigmenty i rozpuszczalne barwniki.

Co to są pigmenty mikronizowane i jakie są ich zalety?
Wielkość cząstek pigmentów mikronizowanych wynosi nawet …