Prowizoryczne lub czasowe zabezpieczenie konstrukcji nośnych

Jeśli chodzi o prowizoryczne lub czasowe zabezpieczenie konstrukcji nośnych, a więc ścian, sklepień, stropów, arkad i innych, to w każdym przypadku sposób zabezpieczenia powinien opierać się na-wynikach rozpoznania stanu technicznego i analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Stare mury i konstrukcje murowane, jak ściany, …

Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych cz.2

Na rysunkach przedstawione jest standardowe rozwiązanie fundamentów i izolacji przyziemia budynku.
Zamiast wylewki z chudego betonu wykonywanej między ławami fundamentowymi, zastosowana jest płyta żelbetowa oparta na ławach fundamentowych, wchodząca pod zewnętrzne ściany konstrukcyjne.
Przedstawiona na rysunkach kolejność prac pozwala na …

Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych

tmp18f2-1W gruntach spoistych lawy fundamentowe pod małe budynki wylewać można bezpośrednio w wykopie, co pozwala uniknąć pracochłonnych szalunków. Ławy fundamentowe wykonuje się pod wszystkimi ścianami konstrukcyjnymi. Pomiędzy ławami wykonuje się podsypkę z grubego piasku i przykrywa flizelina.

Nad ławami fundamentowymi …

Analiza statyczno-wytrzymałościowa

Analiza statyczno-wytrzymałościowa jest niezwykle istotną i ważną częścią badań. Powinna ona dostarczyć danych odnośnie do zachowania się budynku, a także poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych i materiałów, pod działaniem obciążenia stałego i użytkowego oraz ujawnić rodzaj i zakres deformacji. Przez przyrównanie …