Ochrona i zabezpieczenie budynku przed działaniem wilgoci i wody

Materiały, z których wykonane są mury, a więc kamienie, cegła i zaprawa, łatwo wchłaniają wilgoć i wodę. Proces ten przebiega tym szybciej, im struktura murów jest bardziej higroskopijna i im mniej skuteczny jest sposób zabezpieczenia muru przed penetracją wody i nasiąkaniem. Części budowli murowanych zawilgocone łub nasiąknięte wodą, zwłaszcza te, które są obciążone, ulegają różnorodnym destrukcyjnym deformacjom, czego skutki nieraz bardzo trudne są do usunięcia.

Problem zabezpieczenia budowli lub jej części narażonych na działanie wilgoci …

Zalecenia montażowe dla pokryć z blach fałdowych

Do cięcia blach nie należy stosować urządzeń powodujących nagrzewanie ciętych arkuszy, np. szlifierek kątowych, zaleca się natomiast używanie narzędzi ręcznych lub urządzeń specjalistycznych (jak np. tzw. niblery czy wyrzynarki). W czasie montażu lakierowanych blach trapezowych należy usuwać opiłki powstające przy docinaniu arkuszy; ponieważ mogą one powodować przyspieszoną korozję pokrycia. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować farbami zaprawkowymi.

Wybrane elementy i akcesoria wykończenia pokryć dachowych. Ich zastosowanie zależne jest od konstrukcji dachu i typu używanych blach fałdowych. Podczas montażu gąsiorów kalenicowych należy …

OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ PODŁOGI NA GRUNCIE

Na wielkość kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych duży wpływ ma wybór i stosowanie energooszczędnych rozwiązań przegród zewnętrznych. Około 10% wszystkich strat ciepła w tych domach to przenikanie ciepła z budynków do podłoża gruntowego. Warto zadbać o to, aby jak najwięcej ciepła zostało we wnętrzach domu i wykorzystać je do ogrzania pomieszczeń, nie płacąc za ciepło, które nie jest wykorzystane.
Rodzaj i grubość ocieplenia zastosowanego w podłodze na gruncie oraz staranność i dokładność jej wykonania – to czynniki które wyznaczają wielkość strat …

Zastosowanie stabilizacji gruntu – jako środki zabezpieczenia budynku

W zależności od warunków miejscowych, jako środki zabezpieczenia budynków wzniesionych na gruntach o anomalnych cechach mogą być brane pod uwagę następujące:

1.    Zastosowanie stabilizacji samego gruntu, a zwłaszcza wprowadzenie zabiegów umożliwiających utrzymanie określonego reżimu wilgotnościowego w strefie aktywnej gruntu i niedopuszczenie tą drogą do powstania zmian jego objętości.

W odniesieniu do gruntów ilastych zagadnienie to sprowadza się do zabezpieczenia podłoża przed zmianami wilgotności, co zarówno dotyczyć może niedopuszczenia do wysychania gruntu, jak też nadmiernego jego nawodnienia.

Na podstawie obserwacji stwierdzono, …