OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ PODŁOGI NA GRUNCIE

Na wielkość kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych duży wpływ ma wybór i stosowanie energooszczędnych rozwiązań przegród zewnętrznych. Około 10% wszystkich strat ciepła w tych domach to przenikanie ciepła z budynków do podłoża gruntowego. Warto zadbać o to, aby jak najwięcej ciepła …

Zastosowanie stabilizacji gruntu – jako środki zabezpieczenia budynku

W zależności od warunków miejscowych, jako środki zabezpieczenia budynków wzniesionych na gruntach o anomalnych cechach mogą być brane pod uwagę następujące:

1.    Zastosowanie stabilizacji samego gruntu, a zwłaszcza wprowadzenie zabiegów umożliwiających utrzymanie określonego reżimu wilgotnościowego w strefie aktywnej gruntu i …

Zastosowanie płyt falistych bitumicznych

Zastosowanie płyt falistych bitumicznych – Płyty faliste znalazły zastosowanie jako pokrycie dachowe dla domów jednorodzinnych, letniskowych, w budownictwie rolniczym, ogrodniczym i przemysłowym. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie występuje wysokie stężenie kwasów i duża wilgotność, np. w budynkach przemysłowych …