Ocieplenie poddasza między krokwiami

Jako pierwszą warstwę ocieplenia układaną między krokwiami warto zastosować wielkowymiarowe płyty MEGAROCK lub TOPROCK dostarczane w postaci zrolowanej. Z odcinków o długości 2,5 – 6 m docina się kawałki o 1 – 2 cm dłuższe od odległości w świetle między krokwiami. Taki naddatek i sprężystość płyt MEGAROCK lub TOPROCK, uzyskana dzięki splątanym włóknom, pozwalają na wykorzystanie sił tarcia i samodzielne utrzymywanie się tak dociętego ocieplenia między krokwiami. Ocieplenie przestrzeni między krokwiami to za mało, aby …

Szkło wodne i farby krzemianowe

Szkło wodne i farby krzemianowe
Proszę podać skład czystych farb krzemianowych
Farby krzemianowe zawierają jako spoiwo szkło wodne potasowe. Spoiwo to jest jednym z dwu składników farby, zwanym fiksatywą. Drugim składnikiem jest sucha farba w proszku, zawierająca pigmenty odporne na szkło wodne i wypełniacze sprzyjające silifikacji.

Fiksatywę i farbę w proszku miesza się dopiero na dzień przed malowaniem w proporcji 1:1, bez dodawania wody.

Proszę wyjaśnić, jak przebiega silifikacja farb krzemianowych
Spoiwo ze szkła wodnego potasowego wiąże w czasie twardnienia …