Detale kalenicy i naroża ocieplonego dachu z pokryciem dachówkami

tmpc8e9-1Kalenica ponad poddaszem użytkowym:
a)    termoizolacja prowadzona pomiędzy krokwiami aż do samej kalenicy -warstwa wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności przylegająca do termoizolacji,
b)    poprowadzenie termoizolacji pomiędzy krokwiami tylko do poziomu jętki lub kleszczy stężających przeciwległe krokwie – wentylowana warstwa wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności – pokrycie dachówką karpiówką z zastosowaniem dachówek wentylacyjnych.

tmp6553-2Kalenica ponad poddaszem użytkowym:
a)    termoizolacja doprowadzona do samej kalenicy, wentylacja dachu za pomocą dachówek wentylacyjnych,
b)    termoizolacja prowadzona na poziomie jętki – …

Poddasze użytkowe z dachem izolowanym ponad krokwiami dachowymi

tmp9488-1Termoizolacja połaci dachowych poddasza użytkowego z widoczną więźbą -wykonanie okapu nad podniesioną ścianką kolankową.

Ocieplenie z użyciem wełny mineralnej jest alternatywą dla termoizolacji wykonanej z twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Rozwiązanie to wymaga wykonania dodatkowej konstrukcji nadbitej ponad właściwymi krokwiami.
Połać dachowa podzielona jest na dwie części – wyeksponowaną od strony wnętrza konstrukcję główną i ukrytą pomiędzy deskowaniem a pokryciem dachowym konstrukcję pomocniczą (o wysokości warstwy termoizolacyjnej powiększonej o wysokość szczeliny wentylacyjnej). W kierunku prostopadłym do krokwi dachowych, na deskowaniu …

Wentylacja połaci dachowych

Warstwa wstępnego krycia zapobiega zawilgoceniu termoizolacji i więźby dachowej w trakcie silnych wiatrów połączonych z opadami oraz zabezpiecza przed powstawaniem skroplin pary wodnej zawartej w powietrzu pod pokryciem zasadniczym.

Warstwa wstępnego krycia decyduje o stopniu izolacyjności całego pokrycia dachu. Stopień ten wynika z wymagań, jakie musi spełniać dach. Punktem odniesienia do określenia tych wymagań jest dach o poddaszu nieużytkowym, o prostej konstrukcji, znajdujący się w strefie o niskich obciążeniach wiatrowych.

Warstwę wstępnego krycia dachu wykonuje się zależnie od potrzeb w …

System budowy ścian z kształtek styropianowych

Izolacyjno-szalunkowe kształtki styropianowe produkowane są w czterech systemach.
Parametry kształtek:
•    Ciężar ściany dwustronnie otynkowanej – około 340 kg/m2
•    Ilość betonu – 122 l/m2 ściany.
•    Współczynnik przenikania ciepła:
– 0,28 W/(m2K) dla ściany o grubości 25 cm,
– 0,20 W/(m2K) dla ściany grubości 30 cm,
– 0,125 W/(m2K) dla ściany o grubości 40 cm,
– 0,105 W/(m2K) dla ściany grubości 45 cm.

•    Odporność ogniowa – dopuszczenie do 25 m wysokości budynku.
•    Brak kondensacji pary wodnej w …