Cement portlandzki szybkowiążący

Cement portlandzki szybkowiążący

Cementy te różnią się od cementów szybkotwardniejących tym. Ze wiążą juz po upływie od 3 do 30 minut. W zależności od potrzeby wybiera się odpowiednią odmianę cementu. Uzyskuje się ją przez zaniechanie stosowania domieszek opóźniających wiązanie, które …

Samozapłon rozpuszczalnika

Czym się różnią rozcieńczalniki do rozprowadzania pędzlem i natryskiwania?
Rozcieńczalniki do rozprowadzania pędzlem składają się z mieszanki rozpuszczalników, które wolniej odparowują. Mieszanka rozpuszczalników do natryskiwania odparowuje szybciej. Ma to na celu zagwarantowanie optymalnych właściwości użytkowych materiału.

Proszę wyjaśnić pojęcie temperatury …

Instalacje słoneczne przygotowujące ciepłą wodę użytkową

Najprostszymi, a jednocześnie najpowszechniej stosowanymi systemami czynnymi, są instalacje przygotowujące ciepłą wodę użytkową. Systemy te prezentują różny stopień złożoności: od prostych przenośnych urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej, przez „bread box” — czarne beczki z wodą, umieszczone w specjalnie formowanych …