Rozpuszczalniki

Co to są rozpuszczalniki i rozcieńczalniki?
Rozpuszczalniki rozpuszczają substancję w stanie stałym lub gazowym, natomiast rozcieńczalniki rozcieńczają substancję już płynną. Rozpuszczalniki mogą zawsze być rozcieńczalnikami. Natomiast rozcieńczalniki nie zawsze działają rozpuszczająco. Woda może być np. w farbach dyspersyjnych tylko rozcieńczalnikiem, ale nie rozpuszczalnikiem.

Co się dzieje podczas rozpuszczania spoiwa?
Podczas rozpuszczania spoiwa siły międzycząsteczkowe w spoiwie słabną, a cząsteczki rozpuszczalnika wchodzą między cząsteczki spoiwa. Między cząsteczkami rozpuszczalnika i spoiwa powstają nowe siły międzycząsteczkowe. Jest to …

Terpentyna i zagrożenie pożarowe

Do jakich spoiw nadaje się jako rozpuszczalnik terpentyna?
Terpentynę można stosować jako rozpuszczalnik do lakierów olejnych i na bazie żywic alkidowych. Nadaje się ona na rozpuszczalnik także do wielu lakierów na bazie żywic naturalnych.

Jakie są gatunki terpentyny? Proszę podać ich pochodzenie Najlepszym gatunkiem jest terpentyna balsamiczna, wytwarzana przez oszczędną destylację z żywicy drzew iglastych.
Terpentynę ekstrakcyjną wytwarza się przez destylację z parą wodną z resztek drewna iglastego (dawniej z korzeni drzew iglastych). Terpentyna siarczanowa jest produktem ubocznym, powstającym przy …

Konstrukcja dachów skośnych

Konstrukcja dachów skośnych podlega stałym ruchom wywołanym wiatrem, dlatego pokrycie dachowe musi być tak skonstruowane, aby nie przenosiło wywołanych w ten sposób naprężeń. Wiele trwałych i sprawdzonych pokryć składa się z elementów drobnowymiarowych, układanych na zakład, które w niewielkim stopniu mogą przesuwać się względem siebie. Do zalet drobnowymiarowych pokryć dachowych należy możliwość wymiany powietrza z warstw pod tym pokryciem i łatwe przewentylowanie połaci dachowej.

Do najlepiej sprawdzonych i niezawodnych pokryć dachów skośnych należą dachówki. Rozwój techniczny doprowadził do wypracowania kształtów, …

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe chroni budynek przed opadami atmosferycznymi, przy czym skuteczność tej ochrony polega przede wszystkim na sprawnym odprowadzeniu wody ściekającej po połaci dachowej. Pokrycia dachów skośnych nie muszą być tak szczelne jak w przypadku płaskich stropodachów, przez co pozwalają na łatwiejsze odprowadzenie wilgoci wewnętrznej. W efekcie są to pokrycia bardziej trwałe.

Wymogi wobec materiałów do krycia dachów:

•    Trwałość – Prawidłowo wykonany dach powinien przetrwać wiele lat.

•    Szczelność ułożonego dachu – Odpowiednio dobrane kształty niewidocznych elementów, na przykład takich …