Energooszczędność w budownictwie

Energooszczędność w budownictwie można realizować począwszy od zamysłu architektonicznego, poprzez realizację obiektu i eksploatację, aż do rozbiórki, lecz największe koszty pochłania ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Właśnie w tych dziedzinach wykorzystuje się energię słoneczną.
Uświadomienie sobie koniecznych zmian w domu jednorodzinnym, jakie niosą ze sobą zastosowane systemy wykorzystujące promieniowanie słoneczne spowoduje, że zamysł domu będzie od początku związany z optymalizacją zysków energii cieplnej z promieniowania słonecznego, a nie jedynie z adaptacją tradycyjnych form domu do nowych systemów.
Wymogi, jakie musi spełniać architektura domów jednorodzinnych wykorzystujących energię słoneczną, nie są aż tak drastyczne, by nie mogły one być budowane „podług nieba i zwyczaju polskiego”
Dlatego problem spełnienia przez te domy wartości społeczno-kulturowych danej społeczności czy jednostki będzie zależał od projektanta i inwestora.
W Polsce, w różnych formach budownictwa jednorodzinnego zamieszkuje ok. 16 mln osób. Łączna kubatura pomieszczeń w tych domkach wynosi 1170 mln m3.

Pokrycie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę wymaga 24 mln t paliwa umownego rocznie, a więc 12,8% sumy wszystkich konwencjonalnych nośników energii zużytych w 1985 r. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych oddawano do użytku co roku 55 tys. mieszkań w domach jednorodzinnych, a ich liczba będzie z roku na rok rosła.

Zważywszy, że 70% domów jednorodzinnych budowanych jest na wsi należy stwierdzić, że w tego typu budownictwie tkwią duże możliwości oszczędzania paliw i energii, przez stosowanie między innymi prostych systemów wykorzystujących energię słoneczną.

Instalacje czynne (aktywne) wykorzystujące energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i do ogrzewania pomieszczeń, we współpracy z istniejącymi systemami grzewczymi, można zastosować w już istniejących obiektach, bez konieczności wprowadzania większych zmian w ich konstrukcji i architekturze. Natomiast systemów biernych (pasywnych) wykorzystania energii słonecznej, z pozoru prostszych, nie można zaadaptować w istniejących obiektach tak, aby działały w sposób właściwy bez wykonania dużych prac budowlanych.

Dodaj komentarz