Transport cementu

Transport cementu

Cement może być transportowany luzem lub w postaci workowanej. Do przewozu muszą być używane odpowiednie Środki transportu zabezpieczające cement przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem oraz przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Cement workowany powinien być transportowany krytymi wagonami; przy malej …

Okna dachowe i kolankowe w budynku pasywnym

W budynku pasywnym zastosowanie okien dachowych wymusza na nich wysokie zaawansowanie technologiczne. Podstawową zasadą pasywności jest unikanie wszelkich elementów mających wpływ na zwiększenie współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych w tym przypadku przegrody dachowej. Każdy element jak komin, wywietrznik kanalizacji czy …

Zastosowanie płyt falistych bitumicznych

Zastosowanie płyt falistych bitumicznych – Płyty faliste znalazły zastosowanie jako pokrycie dachowe dla domów jednorodzinnych, letniskowych, w budownictwie rolniczym, ogrodniczym i przemysłowym. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie występuje wysokie stężenie kwasów i duża wilgotność, np. w budynkach przemysłowych …

Pigmenty

Czym różnią się pigmenty od barwników?
Pigmenty, w odróżnieniu od barwników, nie rozpuszczają się w spoiwach i rozpuszczalnikach. Tak więc, do użycia w materiałach malarskich nadają się tylko pigmenty. Z barwników można jednak pigmenty wytwarzać.

Jakie są zależności między określeniami: …

Styropian

Styropian produkowany jest z polistyrenu, którego granulki są ekspandowane (spęczniane) pentanem (czystym węglowodorem) stanowiącym czynnik spieniający i podgrzewane parą, co powoduje, że pentan przechodzi w stan lotny i rozpręża się. W porach styropianu zamknięta zostaje duża ilość powietrza, dzięki czemu …