Transport cementu

Transport cementu

Cement może być transportowany luzem lub w postaci workowanej. Do przewozu muszą być używane odpowiednie Środki transportu zabezpieczające cement przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem oraz przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Cement workowany powinien być transportowany krytymi wagonami; przy malej odległości, np. z dworca na plac budowy, samochodami okrytymi brezentem.

Cement luzem powinien być transportowany tylko pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi (cementowozy, cementowagony). Pojazdy takie są tak skonstruowane, że można je napełniać cementem grawitacyjnie, a opróżniać grawitacyjnie bądź pneumatycznie.