Szkło wodne i farby krzemianowe

Szkło wodne i farby krzemianowe
Proszę podać skład czystych farb krzemianowych
Farby krzemianowe zawierają jako spoiwo szkło wodne potasowe. Spoiwo to jest jednym z dwu składników farby, zwanym fiksatywą. Drugim składnikiem jest sucha farba w proszku, zawierająca pigmenty odporne na szkło wodne i wypełniacze sprzyjające silifikacji.

Fiksatywę i farbę w proszku miesza się dopiero na dzień przed malowaniem w proporcji 1:1, bez dodawania wody.

Proszę wyjaśnić, jak przebiega silifikacja farb krzemianowych
Spoiwo ze szkła wodnego potasowego wiąże w czasie twardnienia dwutlenek węgla, przy czym na podłożu powstaje warstwa krzemionki. W korzystnych warunkach, kiedy np. podłoże zawiera jeszcze wodorotlenek wapnia, szkło wodne potasowe twardniejąc, łączy się chemicznie także z podłożem. Takie twardnienie nazywa się silifikacją. W jej wyniku na podłożu tworzy się bardzo cienka warstwa mineralna.

Czym się różnią czyste farby krzemianowe od dyspersyjnych farb krzemianowych?
Dyspersyjne farby krzemianowe zawierają, przeciwnie niż czyste farby krzemianowe, do 5% wagowych składników organicznych; są to prawie wyłącznie dyspersje tworzywa sztucznego. Dzięki zawartości dyspersji tworzywa sztucznego, dyspersyjne farby krzemianowe można wytwarzać w postaci płynnej, gotowej do malowania. Dlatego farby te są łatwiejsze w użyciu.

Do jakich podłoży nadają się farby krzemianowe?
Farby krzemianowe nadają się do podłoży mineralnych, takich jak: tynki wapienne i cementowe, beton, płyty cementowo-włókniste, cegły, stare powłoki z farb krzemianowych itd. Nie nadają się natomiast do pokrywania podłoży gipsowych (chociaż te należą do podłoży mineralnych).
Farby krzemianowe dobrze się też trzymają podłoża aluminiowego i cynkowego. Malowanie nimi drewna (ogniochronne) nie nasuwa problemów tylko we wnętrzach.

Jakie właściwości mają powłoki z farb krzemianowych?
Powłoki z farb krzemianowych są szczególnie odporne na czynniki atmosferyczne i bardzo dobrze przepuszczają parę wodną. Na podłożach mineralnych jest możliwa silifikacja czyli chemiczne związanie powłoki z podłożem. Ponieważ do farb krzemianowych stosuje się barwniki bardzo odporne na światło, to wykonane z nich powłoki w bardzo niewielkim stopniu ulegają zmianom odcienia.

Dodaj komentarz