Ciepło hydratacji cementu

Ciepło hydratacji cementu

Wiązanie cementów jest procesem egzotermicznym, tzn., że podczas wiązania wydziela się ciepło. Ilość wydzielanego ciepła zależy wybitnie od rodzaju cementu, ale z reguły jest tak duża, że zjawisko to musi być uwzględniane w wielu praktycznych przypadkach przy wykonywaniu betonu.

Wydzielające się ciepło podnosi temperaturę dojrzewającego zaczynu, zaprawy i betonu. Wzrost temperatury zależy od sposobu izolacji przed utratą tego ciepła i przy izolacji hermetycznej może dla zaczynów dochodzić do 100°C, a dla betonów do 60°C.

Wydzielanie się ciepła trwa nieprzerwanie do czasu zakończenia hydratacji cementu. Praktyczne znaczenie w technologii betonu ma jednak tylko ciepło wydzielone w początkowym okresie (od kilku do kilkudziesięciu godzin), kiedy 10 następuje duży wzrost ilości ciepła wpływającego automatycznie na przyspieszenie procesu wiązania i tężenia w początkowym okresie (do 3 dni).

Istotny wpływ na ilość wydzielanego ciepła, zwłaszcza w początkowym okresie dojrzewania, ma temperatura zaczynu i otoczenia.