Połączenie dachu ze ścianą szczytową wychodzącą ponad połać dachową

tmp7d3f-1Połączenie dachu skośnego ze szczelinową ścianą szczytową wychodzącą ponad połać dachową:
a)    oparcie ściany osłonowej na stropie niższej kondygnacji poprzez dodatkową ściankę wewnętrzną,
b)    oparcie ściany osłonowej na skośnej belce żelbetowej wykonanej wzdłuż połaci dachowej,
c)    podwieszenie ściany osłonowej na wspornikach kotwionych do ściany konstrukcyjnej ponad dylatacją między budynkami.

Rozwiązanie szczelinowej ściany trój warstwowej ponad połacią dachu:
•    Oparcie na stropie niższej kondygnacji – Rozwiązanie najprostsze, ale mankamentem jest konieczność wykonania w użytkowym wnętrzu dodatkowej ścianki osłonowej na całej wysokości ściany.
•    Oparcie na skośnej belce żelbetowej wzdłuż połaci dachowej – Rozwiązanie najbardziej logiczne i jednocześnie najbardziej skomplikowane technicznie; skośna belka żelbetowa, ze schodkowym profilowaniem pod cegły ściany osłonowej jest bardzo trudna w wykonaniu.
•    Podwieszenie na wspornikach kotwionych do ściany konstrukcyjnej – Rozwiązanie, w którym połączenie dachu ze ścianą szczytową jest jednocześnie dylatacją między budynkami wykluczającą oparcie ściany osłonowej na ścianie szczytowej niższej części budynku .

tmp7d3f-2Połączenie dachu z poddaszem nieużytkowym z trójwarstwową ścianą szczytową wychodzącą ponad połać dachu.