Przechowywanie cementu

Przechowywanie cementu

Cementy workowane powinno się przechowywać w magazynach zamkniętych. Mają to być pomieszczenia szczelne i suche, a w zimie, w miarę możliwości, ogrzewane. Cement należy układać w takim porządku, aby zawsze zużywany był cement najstarszy.

Jeżeli cement przechowywany jest przez krótki czas (do 10 dni), to wystarczy składować go na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem, z zabezpieczeniem przed opadami i kitkami wody deszczowej (np. przez nakrycie matami brezentowymi).

Worki na cement są wielowarstwowe (4 lub 6), aby utrudnić dyfuzję wilgoci, przy transporcie drogami wodnymi stosuje się worki z papieru bitumowanego lub z folii.

Cement luzem przechowuje się w specjalnych zbiornikach stalowych (silosach), przystosowanych do pneumatycznego za- i wyładunku. Silosy takie zaopatrzone są w urządzenia umożliwiające kontrolę ilości cementu. Na silosach należy wyraźnie zaznaczyć każdorazowo rodzaj składowanego cementu.

W celu uniknięcia pomyłek w używaniu cementu workowanego, worki z cementami powszechnego użytku oznaczone są nie tylko opisowo, lecz także kolorowymi pasami odmiennymi dla każdego rodzaju cementu.