Starzenie się cementów

Starzenie się cementów

Starzenie cementów objawia się obniżeniem ich cech wytrzymałościowych i opóźnieniem początku i końca wiązania. Powodem starzenia jest higroskopijność cementów, w wyniku czego łączą się one z wilgocią zawartą w powietrzu, częściowa przedwcześnie reagując. Cementy wyższych klas są bardziej higroskopijne. Cementy, które uległy już częściowemu procesowi starzenia, nazywa się zwietrzałymi i można je łatwo rozpoznać po grudkach, jakie tworzą się w cemencie. Jeśli grudki nie dadzą się łatwo rozcierać w palcach, (o oznacza, że stopień zwietrzenia jest poważnie zaawansowany. Cementy takie nic mogą byt zastosowane do konstrukcji nośnych.

Cementy odpowiednio przechowywane, np. zamknięte w pojemnikach hermetycznych, nie ulegają zwietrzeniu. Dlatego cementy przechowywane w stalowych silosach dłużej zachowują swoją świeżość, a przy szczelnym zamknięciu w ogóle się nie starzeją.