Zalecenia montażowe dla pokryć z blach fałdowych

Do cięcia blach nie należy stosować urządzeń powodujących nagrzewanie ciętych arkuszy, np. szlifierek kątowych, zaleca się natomiast używanie narzędzi ręcznych lub urządzeń specjalistycznych (jak np. tzw. niblery czy wyrzynarki). W czasie montażu lakierowanych blach trapezowych należy usuwać opiłki powstające przy docinaniu arkuszy; ponieważ mogą one powodować przyspieszoną korozję pokrycia. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować farbami zaprawkowymi.

Wybrane elementy i akcesoria wykończenia pokryć dachowych. Ich zastosowanie zależne jest od konstrukcji dachu i typu używanych blach fałdowych. Podczas montażu gąsiorów kalenicowych należy wykorzystywać taśmę uszczelniającą i właściwe łączniki. Odległości między punktami mocowań nie mogą przekraczać 300 mm, a szerokość zakładki kolejnych segmentów gąsiora powinna wynosić min. 100 mm.

Do obróbek okapu stosuje się osłonę dachowo-rynnową i należy ją montować z zakładką 30 mm. Zaleca się używanie uszczelniaczy między blachą a osłoną. Trzeba jednak pamiętać o zapewnieniu właściwej cyrkulacji powietrza. Stosowanie rynny koszowej uwarunkowane jest konstrukcją dachu. Zakładki pod blachą trapezową powinny być nie mniejsze niż 150 mm. Kosze trzeba mocować do łat razem z blachą trapezową w odległościach co 300 mm, z zastosowaniem uszczelniaczy.

Wiatrownice spełniają rolę osłon bocznych szczytów budynków. Należy je mocować pop-nitami lub łącznikami w odległości nie większej niż 300 mm, stosując co najmniej 100 mm zakładki – do najbliższej fałdy wysokiej oraz uszczelnienia taśmowe.

Bariera śniegowa spełnia rolę zabezpieczenia przed obsuwającym się z dachu śniegiem (należy ją stosować szczególnie nad wejściem do domu). Barierę tę należy instalować odpowiednimi łącznikami w miejscu zamontowanych lat.

Rury wentylacyjne z tworzyw sztucznych montuje się do połaci dachowych wraz z kołnierzami uszczelniającymi. Kołnierz rury montuje się do pokrycia łącznikami krótkimi lub pop-nitami i uszczelnia się masą silikonową.

Włazy na dachach oraz dymniki należy montować z zakładem 150 mm i uszczelniać w miejscu styku. Dodatkowe urządzenia wentylacyjne powinny być mocowane do konstrukcji dachu, a nie do blachy. Taśmy uszczelniające płaskie i profilowane wykonane są z pianki poliuretanowej i służą do uszczelniania złączy elementów blach pokrycia dachowego. Kształt uszczelek dostosowany jest do typu blachy trapezowej.

Obróbki blacharskie (specjalne), np. kominów, dylatacji świetlików, attyk, itp. wykonuje się z blachy ocynkowanej i lakierowanej o grubości 0,55-0,65 mm na specjalne zamówienie inwestora.

tmpab26-1Sposób przygotowania podłoża z łat do montażu płyt z blach fałdowych na połaci dachowej.