OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ PODŁOGI NA GRUNCIE

Na wielkość kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych duży wpływ ma wybór i stosowanie energooszczędnych rozwiązań przegród zewnętrznych. Około 10% wszystkich strat ciepła w tych domach to przenikanie ciepła z budynków do podłoża gruntowego. Warto zadbać o to, aby jak najwięcej ciepła zostało we wnętrzach domu i wykorzystać je do ogrzania pomieszczeń, nie płacąc za ciepło, które nie jest wykorzystane.
Rodzaj i grubość ocieplenia zastosowanego w podłodze na gruncie oraz staranność i dokładność jej wykonania – to czynniki które wyznaczają wielkość strat ciepła tą drogą. Im większa grubość ocieplenia, tym więcej ciepła może zatrzymać podłoga we wnętrzu domu.
Najczęściej realizuje się dwa podstawowe rozwiązania podłóg na gruncie: podłogi na podkładzie betonowym lub podłogi na legarach.

Podłoga na podkładzie betonowym w budynku energooszczędnym.
W domu energooszczędnym dla pomieszczeń, w których chcemy uzyskać temperaturę wewnętrzną powyżej 16°C, należy ułożyć ocieplenie podłogi na gruncie, dla którego wartość oporu cieplnego R = d /λ będzie wyższa od 2,5 m²K/W, (d – grubość warstwy materiału podana w metrach podzielona przez λ – jego współczynnik przewodzenia ciepła). Prawidłowy układ warstw podłogi według energooszczędnego standardu ROCKWOOL powinien wyglądać następująco (patrząc od spodu):
•    grunt rodzimy,
•    zagęszczona podsypka z gruntu piaszczystego o grubości min. 15 cm,
•    chudy beton z izolacją wodoszczelną wg potrzeb,
•    ocieplenie z płyt STROPROCK gr. min. 10 cm, układane jednowarstwowo na mijankę,
•    podkład betonowy o grubości 4 cm, układany bezpośrednio na płytach STROPROCK albo na folii z zakładami (wg potrzeb). Stosowanie folii uzależnione jest od konsystencji wylewanego podkładu betonowego i warunków wykonania podłogi.

Podłoga na podkładzie betonowym w budynku pasywnym.

W domu pasywnym dla pomieszczeń, w których chcemy uzyskać temperaturę wewnętrzną powyżej 18°C, należy ułożyć ocieplenie podłogi na gruncie, dla którego wartość oporu cieplnego R = d / λ będzie wyższa od 10 m²K/W, (d – grubość warstwy materiału podana w metrach podzielona przez λ — jego współczynnik przewodzenia ciepła).

Eksperymentalny układ warstw podłogi powinien wyglądać następująco (patrząc od spodu):
•    grunt rodzimy,
•    zagęszczona podsypka z gruntu piaszczystego o grubości min. 15cm,
•    izolacja przeciwwilgociowa (membrana kubełkowa),
•    ocieplenie z płyt STROPROCK gr. 18 cm, układane dwuwarstwowo na mijankę,    p,
•    zbrojenie oraz beton klasy B-20 o grubości 15 cm
•    ocieplenie z płyt STROPROCK gr. 18 cm, układaj dwuwarstwowo na mijankę,
•    izolacja przeciwwilgociowa (folia budowlana o grubości 2 mm),
•    chudy beton z izolacją wodoszczelną i zbrojeniem,
•    płytki ceramiczne.

Dodaj komentarz