Poddasze użytkowe ze ścianką kolankową ponad ścianami zewnętrznymi

tmp157e-1Poddasze użytkowe z więźbą dachową opartą na zewnętrznej, murowanej ścianie kolankowej.

W nowych budynkach mieszkalnych poddasze ma zazwyczaj zaprojektowaną murowaną ściankę kolankową podnoszącą więźbę dachową. Pozwala to wykorzystać na cele użytkowe całą powierzchnię kondygnacji.

Ze względu na siły rozporu przenoszone przez więźbę dachową na murłatę, ścianka kolankowa powinna mieć betonowe stężenia z wieńcem stropu i dodatkowy wieniec pod murłatą. Wykonana w ten sposób rama żelbetowa skutecznie chroni ściankę kolankową przed przewróceniem.