Termoizolacja połaci dachów skośnych

Termoizolacja połaci dachów skośnych:

•    Izolacja cieplna między krokwiami – W przypadku wysoko paroprzepuszczalnej warstwy wstępnego krycia ocieplenie może być założone na całą wysokość krokwi. Gdy na krokwiach jest pełne deskowanie lub warstwa wstępnego krycia o niskiej paroprzepuszczalności, ponad termoizolacją należy pozostawić szczelinę wentylacyjną (około 2,5 cm).

•    Izolacja cieplna między i pod krokwiami – Jeżeli między krokwiami nie ma wystarczającej przestrzeni na potrzeby izolacji cieplnej, to dodatkową warstwę ocieplającą umieścić można pod krokwiami, pomiędzy rusztem wsporczym poszycia wnętrza z płyt gipsowo-kartonowych

•    Izolacja cieplna ponad krokwiami – Ułożenie izolacji ponad krokwiami eliminuje problem mostków cieplnych powstających poprzez krokwie, a jednocześnie umożliwia pozostawienie odsłoniętej więźby dachowej od strony wnętrza. Jest to jednak rozwiązanie wymagające dodatkowej konstrukcji wsporczej pod pokrycie dachowe.

tmpd688-1Izolacja wypełnia całą przestrzeń między krokwiami.

tmpd688-2Izolacja między krokwiami z pozostawioną szczeliną wentylacyjną oraz dodatkowe docieplenie pod krokwiami.

tmpd688-4Izolacja między krokwiami z dwukanałową wentylacją i pełnym deskowaniem na krokwiach oraz dodatkowe docieplenie pod krokwiami.

tmpd688-3Ocieplenie metodą wierzchnią ponad krokwiami z dociepleniem między krokwiami pozwalającym pokazać więźbę.