Spoiwa odwracalne

Co rozumie się przez określenie „spoiwa odwracalne”?
Spoiwa odwracalne wysychają fizycznie przez odparowanie rozpuszczalników. Po wyschnięciu, spoiwa odwracalne można ponownie rozpuścić tymi samymi rozpuszczalnikami, w których były rozpuszczone przed wyschnięciem.

Jakie spoiwa stosuje się najchętniej do wodorozpuszczalnych lakierów i farb?
Do wodorozpuszczalnych lakierów i farb najchętniej stosuje się żywice akrylowe; sporadycznie znajdują zastosowanie także żywice alkidowe. Oprócz tego do powłok podłogowych używa się wodorozcieńczalnych farb na żywicach epoksydowych.

Co rozumie się przez okres przydatności lakieru do stosowania? Okres przydatności lakieru do stosowania jest to przedział czasu, w którym lakier dwuskładnikowy – po zmieszaniu głównego składnika i utwardzacza – nadaje się do nakładania.

Proszę podać symbole żywic alkidowych, akrylowych, epoksydowych, poliuretanowych, poliestrowych nienasyconych i silikonowych?
Symbole te są następujące:

AK (żywice alkidowe);

AY (żywice akrylowe);

EP (żywice epoksydowe);

PUR (żywice poliuretanowe);

UP (żywice poliestrowe nienasycone);

SI (żywice silikonowe).

Dodaj komentarz