System budowy ścian z kształtek styropianowych

Izolacyjno-szalunkowe kształtki styropianowe produkowane są w czterech systemach.
Parametry kształtek:
•    Ciężar ściany dwustronnie otynkowanej – około 340 kg/m2
•    Ilość betonu – 122 l/m2 ściany.
•    Współczynnik przenikania ciepła:
– 0,28 W/(m2K) dla ściany o grubości 25 cm,
– 0,20 W/(m2K) dla ściany grubości 30 cm,
– 0,125 W/(m2K) dla ściany o grubości 40 cm,
– 0,105 W/(m2K) dla ściany grubości 45 cm.

•    Odporność ogniowa – dopuszczenie do 25 m wysokości budynku.
•    Brak kondensacji pary wodnej w normalnych warunkach pracy ściany.
•    Izolacyjność dźwiękowa 46 dB.
•    Wszystkie elementy systemu są ze sobą w 100% kompatybilne.

Szczegóły rozwiązania ścian z kształtek styropianowych wypełnianych betonem:
a) połączenie ze stropem i wykonanie otworu okiennego – przekrój
b) zasady montażu i rozmieszczania zbrojenia – widok elewacyjny (1:50)
c) połączenie z murowaną ścianą konstrukcyjną – rzut
d) połączenie ze ścianą działową – rzut

tmp9d92-1