Cement portlandzki szybkowiążący

Cement portlandzki szybkowiążący

Cementy te różnią się od cementów szybkotwardniejących tym. Ze wiążą juz po upływie od 3 do 30 minut. W zależności od potrzeby wybiera się odpowiednią odmianę cementu. Uzyskuje się ją przez zaniechanie stosowania domieszek opóźniających wiązanie, które dodaje się do cementów normalnie wiążących a szybkotwardniejących. Cementy szybkowiążące stosuje się głównie do robót naprawczych w budownictwie wodnym i górniczym.

Ponadto produkowane są także cementy szybkowiążące oraz twardniejące, które można nazwać szybkodojrzewającymi. Cementy takie uzyskują pełną wytrzymałość często już po 2 tygodniach, a po 4 tygodniach może się ona nieco (o kilka procent) obniżać.