Cementy i farby cementowe

Rodzaj cementu    Nazwa

CEMI    cement portlandzki

CEM II    cement portlandzki żużlowy, cement portlandzki pucolanowy, cement portlandzki popiołowy, cement    portlandzki krzemionkowy, cement portlandzki wapienny, cement portlandzki żużlowo-popiołowy

CEM III    cement hutniczy
CEM IV    cement pucolanowy

Jak twardnieje cement?
Cement twardnieje przez chemiczne wiązanie wody, czyli hydraulicznie.

Proszę podać skład farb cementowych
Farby cementowe zawierają jako spoiwo biały, wolny od tlenku żelaza cement portlandzki i/lub wapno hydrauliczne. Dodawane do nich barwniki muszą być cementoodporne; stosuje się barwniki mineralne o dużej odporności na zasady.

Do jakich podłoży nadają się farby cementowe?
Farby cementowe nadają się do tynków z grupy zapraw PII i PIII, do betonu, murów z cegieł i do pokrywania starych powłok z farb cementowych.

Jakie właściwości wykazują powłoki z farb cementowych?
Powłoki z farb cementowych zachowują przez długi czas odczyn zasadowy i odporność na czynniki atmosferyczne, są jednak przepuszczalne dla wody i pary wodnej.

Dodaj komentarz