Żywice i farby silikonowe

Żywice i farby silikonowe

Farby silikonowe zawierają jako spoiwo, oprócz żywicy silikonowej, do 50% dyspersji (w stosunku do zawartości spoiwa). Jakie zadania spełnia ten dodatek dyspersyjny?
Żywice silikonowe wykazują wprawdzie, przy bardzo dobrej przepuszczalności gazów, optymalne odpychanie wody, ale nie mają dostatecznej siły wiązania pigmentów. Gdyby nie dodatek dyspersji, występowałoby silne kredowanie i brudzenie się powłoki.

Do jakich podłoży nadają się farby silikonowe?
Farby silikonowe nadają się do powlekania elewacji wykonanych z zaprawy wszystkich rodzajów. Także wszelkie stare powłoki o dobrej przyczepności stanowią dla nich odpowiednie podłoże. Ze względu jednak na szczególnie dobrą przepuszczalność dwutlenku węgla, tych materiałów powłokowych nie powinno się stosować do betonu, bo prawie nie ograniczają jego karbonatyzacji.

Jakie zalety i wady mają farby silikonowe w porównaniu z krzemianowymi lub dyspersyjnymi?
Farby silikonowe wykazują stosunkowo największe odpychanie wody. Zdolność dyfuzji mają większą niż farby dyspersyjne, ale nie tak dobrą, jak krzemianowe.
Farby krzemianowe łączą się w idealnych warunkach z podłożem mineralnym. Farby silikonowe przywierają do podłoża, podobnie jak dyspersyjne, przez adhezję.
Farby silikonowe, podobnie jak dyspersyjne, są łatwiejsze w użyciu niż krzemianowe i można je nakładać także na stare farby dyspersyjne o dobrej przyczepności do podłoża, bez ryzyka odpryskiwania.

Dodaj komentarz