Farby chlorokauczukowe

Farby chlorokauczukowe

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do farb chlorokauczukowych?
Rozcieńczalniki specjalne do farb chlorokauczukowych zawierają głównie estry, ketony, etery i węglowodory chlorowane.

Jakie zalety i wady mają farby chlorokauczukowe?
Farby chlorokauczukowe są. szczególnie odporne na chemikalia i dlatego dobrze się nadają do powłok silnie obciążonych, także na podłożach mineralnych. Ulegają jednak częściowemu rozpuszczaniu przez tłuszcze zwierzęce i oleje i pod wpływem wietrzenia wykazują skłonność do kredowania. Ponieważ powłoki wykonane z farb chlorokauczukowych są bardzo porowate, to z reguły do uzyskania pozbawionej porów błony jest konieczne co najmniej czterokrotne malowanie. Powłoki te nie są także odporne na wysoką temperaturę. Przy temperaturze powyżej 263 K (90°C) uwalnia się kwas solny (HC1). Farby chlorokauczukowe nie nadają się do natryskiwania.

Dodaj komentarz