Farby wapienne

Z jakiego powodu dodaje się do farb wapiennych do 0,5% pokostu lnianego?
Dzięki zawartości pokostu lnianego wapno staje się bardziej tłuste, co pozwala unikać smug przy nakładaniu kolejnych powłok wapiennych.

Dlaczego, stosując farby wapienne, uzyskuje się tylko jasne, pastelowe odcienie?
Spoiwo wapienne może związać najwyżej 5% pigmentów.

Jak twardnieją farby wapienne?
W procesie utwardzania chemicznego wapno przyłącza ponownie dwutlenek węgla, który wydzielił się przy jego wypalaniu (cyrkulacja wapnia). Utwardzanie chemiczne przez przyłączanie dwutlenku węgla określa się jako karbonatyzację.

Do jakich podłoży nadają się farby wapienne?
Farby wapienne można stosować do wszelkich podłoży mineralnych. Wyjątek stanowią tylko podłoża gipsowe, do których farby wapienne się nie nadają.

Jakie właściwości mają powłoki z farb wapiennych?
Fachowo wykonane powłoki z farb wapiennych są odporne na ścieranie, zmywanie i czynniki atmosferyczne. Ponieważ farby wapienne słabo kryją, z reguły trzeba malować 3 lub 4 razy. Poszczególne warstwy trzeba nakładać bardzo cienko. Ponieważ farby wapienne mają odczyn silnie zasadowy, to do momentu całkowitej karbonatyzacji wykazują działanie grzybobójcze i dezynfekujące.

Proszę uzasadnić, dlaczego malowanie elewacji farbami wapiennymi obecnie nie jest wskazane?
Powłoki z farb wapiennych są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska. Kwas siarkowy zawarty w powietrzu wypiera z węglanu wapnia dwutlenek węgla. W ten sposób warstwa wapienna zmienia się w gips, który silnie rozpuszcza się w wodzie i ulega wypłukiwaniu przez deszcz.

Reakcja ta przebiega wg wzoru:
CaC03 + H2S04 -> CaS04 + H2C03

węglan wapnia + kwas siarkowy = gips + kwas węglowy

Dodaj komentarz