Farby dyspersyjne

dz04MDAmaD02MDA=_src_182267-cozaile_farbyJak dzieli się farby dyspersyjne ze względu na odporność?
Farby dyspersyjne mogą być odporne na: zmywanie, szorowanie i czynniki atmosferyczne.

Co to są farby dyspersyjne nie powodujące emisji do otoczenia?
Farby dyspersyjne nie powodujące emisji do otoczenia charakteryzują się tym, że w czasie ich wysychania nie dochodzi do uwalniania rozpuszczalników, plastyfikatorów ani resztkowych monomerów. Dzięki temu materiały te są szczególnie przyjazne dla środowiska. Farby dyspersyjne nie powodujące emisji składników do otoczenia wytwarza się dotychczas tylko w klasie jakości wyrobów odpornych na zmywanie i szorowanie.

W jakimi przedziale mieści się stężenie objętościowe pigmentów w przypadku:

a)    farb dyspersyjnych do zastosowań wewnętrznych?
b)    farb dyspersyjnych do zastosowań zewnętrznych?
c)    lakierów dyspersyjnych?

Stężenie objętościowe pigmentu mieści się w przedziale:
a)    dla farb dyspersyjnych do zastosowań wewnętrznych 50-80%;
b)    dla farb dyspersyjnych do elewacji 35-50%;
c)    dla lakierów dyspersyjnych 15-20%.

Jakie spoiwa znajdują zastosowanie w wytwarzaniu lakierów dyspersyjnych?
Do wytwarzania lakierów dyspersyjnych stosuje się dziś prawie wyłącznie żywice akrylowe. Niekiedy jednak używa się także żywic alkidowych i poliuretanowych.
Ze względu na korzystne właściwości, użycie żywic alkidowych z pewnością wzrośnie.

Dodaj komentarz