Żywice i lakiery akrylowe

W jakich materiałach powłokowych malarze i lakiernicy stosują żywice akrylowe jako spoiwa?
Malarze i lakiernicy stosują żywice akrylowe jako spoiwa w środkach do gruntowania tynku, w farbach dyspersyjnych, farbach schnących przez odparowanie rozcieńczalnika, w dwuskładnikowych wypełniaczach, lakierach i farbach. Także lakiery dyspersyjne zawierają jako spoiwa przeważnie żywice akrylowe.

Jakie właściwości mają powłoki wykonane lakierami akrylowymi, schnącymi w sposób naturalny?
Lakiery akrylowe, schnące w sposób naturalny, mają doskonalą przyczepność do wszystkich mocnych podłoży. Ponieważ żywice akrylowe nie ulegają zmydlaniu, wykonane z nich powłoki można stosować także na wszystkich podłożach alkalicznych – muszą one jednak być suche. Powłoki te wykazują dobrą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemikaliów. Lakiery akrylowe, schnące w sposób naturalny, dają powłoki termoplastyczne.

Proszę uzasadnić, dlaczego dwuskładnikowe lakiery akrylowe zdołały, mimo wyższej ceny, w krótkim czasie wyprzeć z użycia tradycyjne lakiery samochodowe alkidowe
Okres schnięcia i utwardzania dwuskładnikowych lakierów akrylowych jest znacznie krótszy niż alkidowych. Dzięki temu wystarcza niższa temperatura w kabinie suszarniczej, a ta oszczędność energii obniża koszty. Lakiery dwuskładnikowe można już po kilkunastogodzinnym przesuszeniu szlifować i polerować. Lakiery alkidowe wymagają do pełnego utwardzenia kilku tygodni. Ponadto, dwuskładnikowe lakiery akrylowe są twardsze, dłużej zachowują połysk i są mniej wrażliwe na benzynę.

Dlaczego dwuskładnikowe lakiery akrylowe można także określać jako lakiery poliuretanowo-akrylowe?
Do dwuskładnikowych lakierów akrylowych stosuje się w charakterze utwardzacza poliizocyjaniany. W procesie chemicznego utwardzania przez poliaddycję poliizocyjanian ulega związaniu z utworzeniem grup poliuretanowych. Powstaje usieciowanie trójwymiarowe, w znacznej mierze identyczne z usieciowaniem poliuretanów.

W przypadku dwuskładnikowych lakierów akrylowych obecność wilgoci stale powoduje powstawanie „kraterów” w powierzchni powłoki. Proszę wyjaśnić, jak powstaje ta usterka Poliizocyjanian stanowiący utwardzacz jest bardzo wrażliwy na wilgoć, wchodzi bowiem z wodą w reakcję chemiczną, w której uwalnia się dwutlenek węgla. Gaz ten przerywa twardniejącą właśnie błonę lakieru, który nie może się już rozpłynąć. Pozostają wtedy drobne „kratery” w powierzchni lakierowanej.

Dodaj komentarz