Domowe – Elektrownie słoneczne

Już przy obecnej sprawności wynoszącej ok. 10%, elektrownia słoneczna zlokalizowana na pustyni i zajmująca powierzchnię 300 — 1000 km2 (ok. 1/3 terytorium Egiptu) byłaby zdolna wyprodukować energię równą tej, jaką zużywa cały świat, zaś bateria słoneczna o powierzchni 30 m2, umieszczona np. w południowej Francji, może zapewnić energię dla 4-osobowej rodziny przez cały rok.

Sprawność baterii fotoelektrycznych wzrasta wraz z większym natężeniem promieniowania słonecznego i z kierunkiem padania tych promieni względem płaszczyzny baterii. Baterie fotowoltaiczne są już montowane na domach jednorodzinnych, głównie takich, gdzie nie ma tradycyjnych linii elektrycznych lub na mobilnych domach typu „trailer”.

Są dwa systemy instalowania baterii:
1)    w dowolnym miejscu obok domu lub na dachu, jako struktury niezależne, o własnej konstrukcji,
2)    jako części składowe pokrycia dachu, np.:
—    ARCO Solar „Batten and Sean” — fotoelektryczny dach i General Electric „Solar Shingle” — (słoneczny gont), — dwie firmy amerykańskie, które proponują układanie baterii jako wierzchnich warstw kryjących na wcześniej odeskowaną tradycyjną konstrukcję krokwiową, która jest podstawą,
—    Solarex, która proponuje baterie jako zintegrowane z konstrukcją elementy dachowe o dużej sztywności, nie wymagające bezpośredniego sztywnego podkładu, np. deskowania.

Z pobieżnego bilansu wynika, że zapotrzebowanie na prąd elektryczny czteroosobowej rodziny mieszkającej w domku jednorodzinnym w Polsce wynosi ok. 3000 kWh rocznie; aby je w pełni pokryć, należy zainstalować baterie fotowoltaiczne o sumarycznej powierzchni ok. 35 m2. Należy przy tym przyjąć, że roczne dawki promieniowania całkowitego na powierzchnię poziomą wynoszą 950 — 1050 kWh/m2, przy nasłonecznieniu maks. = 7 do 8,4 kWh/m2 i min. = 0,5 do 0,8 kWh/m2, a sprawność baterii — ok. 10%.

Taka powierzchnia baterii, wymagająca jedynie optymalnego ukierunkowania do Słońca w zależności od szerokości geograficznej, jest bardzo niewielką ingerencją w architekturę domów jednorodzinnych. Prócz umieszczenia baterii fotoelektrycznych należy przewidzieć małe pomieszczenie na akumulatory ołowiowe, które są integralną częścią systemu.

Wysokie koszty baterii fotoelektrycznych są ciągle przeszkodą w ich masowym stosowaniu, lecz nie jest wykluczone, że właśnie tego typu wykorzystanie energii słonecznej, ze względu na swoje zalety, będzie w niedalekiej przyszłości najpowszechniej stosowane.

Dodaj komentarz