Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych

tmp18f2-1W gruntach spoistych lawy fundamentowe pod małe budynki wylewać można bezpośrednio w wykopie, co pozwala uniknąć pracochłonnych szalunków. Ławy fundamentowe wykonuje się pod wszystkimi ścianami konstrukcyjnymi. Pomiędzy ławami wykonuje się podsypkę z grubego piasku i przykrywa flizelina.

Nad ławami fundamentowymi wykonuje się żelbetową płytę podłogową o grubości 10 cm. Rozłożona na podsypce piaskowej flizelina zapobiega rozlewaniu się betonu w piasku. Podłogowa płyta żelbetowa to dużo trwalsze i solidniejsze rozwiązanie niż popularna w Polsce wylewka z chudego betonu, wylewana pomiędzy ławami.

Po usunięciu drewnianego klocka szalującego płytę żelbetową wykonuje się klin z zaprawy wodoszczelnej, który pozwala założyć pod ściany piwniczne poziomą izolację przeciwwodną z papy bitumicznej, wywiniętą poza obrys ławy fundamentowej, bez załamań pod kątem prostym.

Po wykonaniu ścian piwnicznych zakładana jest pionowa izolacja przeciwwodna, wywinięta na zewnętrz ław fundamentowych. Wokół ław fundamentowych wykonywana jest też podbudowa z grubego żwiru pod drenaż opaskowy budynku.

Dodaj komentarz