Konstrukcja dachów skośnych

Konstrukcja dachów skośnych podlega stałym ruchom wywołanym wiatrem, dlatego pokrycie dachowe musi być tak skonstruowane, aby nie przenosiło wywołanych w ten sposób naprężeń. Wiele trwałych i sprawdzonych pokryć składa się z elementów drobnowymiarowych, układanych na zakład, które w niewielkim stopniu mogą przesuwać się względem siebie. Do zalet drobnowymiarowych pokryć dachowych należy możliwość wymiany powietrza z warstw pod tym pokryciem i łatwe przewentylowanie połaci dachowej.

Do najlepiej sprawdzonych i niezawodnych pokryć dachów skośnych należą dachówki. Rozwój techniczny doprowadził do wypracowania kształtów, dzięki którym dachówki doskonale odprowadzają wodę z opadów atmosferycznych i regulują zjawisko tzw. przewiewania.

Odporność poszczególnych typów dachówek na opady uzależniona jest od kształtu jej zamków i powierzchni oraz od kąta nachylenia połaci dachowej, który im jest mniejszy tym łatwiej dach jest przewiewany.

Dla każdego modelu dachówki określony jest optymalny kąt nachylenia połaci dachowej, przy którym dachówka osiąga zalecaną odporność na opady atmosferyczne i przewiewanie.

Dachówki cementowe i dachówki ceramiczne ze względu na różny układ zamków różnią się sposobem rozmierzania połaci dachowej.