Monolityczne stropy żelbetowe

Monolityczne, żelbetowe stropy płytowe to stropy płaskie, betonowane na miejscu budowy. W budownictwie mieszkaniowym stropy takie stosowane są często jako uzupełnienie stropów gęstożebrowych w małych pomieszczeniach, łazienkach, kuchniach, na klatkach schodowych itp.

W zależności od szerokości i długości płyty stropowej mogą mieć one główne zbrojenie nośne jedno- lub dwu- i wielokierunkowe (gdy stosunek długości do szerokości stropu jest mniejszy od 2). Grubość płyty stropowej zależna jest od rozpiętości, przewidywanych obciążeń, przyjętej odporności ogniowej i sposobu zbrojenia.

Stropy żelbetowe opiera się na ścianach konstrukcyjnych lub na ścianach i podciągach. Dla belek głównych wysokości belek lub podciągów podtrzymujących stropy żelbetowe należy przyjmować jako 1/15 rozpiętości, a dla belek drugorzędnych jako 1/20 rozpiętości.

Głębokość oparcia płyt zbrojonych jednokierunkowo nie powinna być mniejsza niż 8 cm przy oparciu na ścianie murowanej, 6 cm przy oparciu na ścianie z betonu klasy B-15 lub wyższej i 4 cm przy oparciu na belkach stalowych.

Płyty zbrojone krzyżowo, w których zbrojenie główne biegnie w obydwu kierunkach, opierają się na ścianach całym obwodem płyty stropowej. Płyty zbrojone krzyżowo stosuje się nad pomieszczeniami o czterech ścianach nośnych, na których można oprzeć płytę (np. w piwnicach) oraz w układach wieloprzęsłowych, gdzie płyta oparta jest na podciągach podpartych słupami. Płyty zbrojone wielokierunkowo mogą mieć różne kształty. Oprócz płyt prostokątnych wykonuje się płyty trójkątne, trapezowe, koliste.

Przy większych rozpiętościach nieekonomiczne staje się stosowanie płyt gładkich. W dużych salach, w pomieszczeniach magazynowych, nad piwnicami, itp. stosować można strop płytowo-żebrowy.

Strop płytowo-żebrowy składa z płyty żelbetowej, belek głównych (podciągów) i belek drugorzędnych (żeber). Żebra są to belki o stosunkowo niewielkich rozmiarach, na których bezpośrednio opiera się płyta stropu. Żebra opierają się na ścianach i podciągach.

Możliwe są różne układy żeber i podciągów – podciągi opierają się tylko na słupach (układ szkieletowy) lub na ścianach i słupach (układ mieszany). Jeżeli rozstaw ścian budynku nie przekracza 6-8 m żebra opiera się od razu na ścianach i podciągi nie są potrzebne (mają one wówczas najczęściej większą wysokość).

Dodaj komentarz