Podział systemów wykorzystujących energię słoneczną

Generalnie systemy wykorzystujące energię słoneczną stosowane w budownictwie jednorodzinnym można podzielić na:

energia
Ogólna klasyfikacja systemów wykorzystujących energię słoneczną
—    bezpośrednio zamieniające energię promieniowania słonecznego na prąd elektryczny,

—    czynne (aktywne), które zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną w różnego typu urządzeniach instalacyjnych, będących modyfikacją klasycznych instalacji grzewczych; w transmisji energii cieplnej bierze udział czynnik pośredniczący,

—    bierne ( pasywne), które zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną opierając się na zjawiskach znanych w fizyce budowli (promieniowanie, przewodzenie, konwekcja), a wykorzystują do tego celu tradycyjne lub nowe elementy struktury budynku, z tym że przepływ uzyskanej energii cieplnej zachodzi w sposób naturalny z dopuszczeniem elementów regulujących komfort cieplny,

—    kombinowane (semiaktywne), przez część autorów uważane za ulepszone systemy bierne lub za odrębną kategorię systemów, wykorzystujących powietrze jako czynnik transmitujący energię cieplną w obiegu wymuszonym.

Dodaj komentarz