Pigmenty

Czym różnią się pigmenty od barwników?
Pigmenty, w odróżnieniu od barwników, nie rozpuszczają się w spoiwach i rozpuszczalnikach. Tak więc, do użycia w materiałach malarskich nadają się tylko pigmenty. Z barwników można jednak pigmenty wytwarzać.

Jakie są zależności między określeniami: środki barwiące, barwniki i pigmenty?
Środki barwiące to pojęcie zbiorcze dla wszystkich substancji nadających zabarwienie. Dzieli się je na nierozpuszczalne pigmenty i rozpuszczalne barwniki.

Co to są pigmenty mikronizowane i jakie są ich zalety?
Wielkość cząstek pigmentów mikronizowanych wynosi nawet poniżej 0,4 μm. Pigmenty te są słabo kryjące, przeświecające, natomiast dobrze odbijają szkodliwe promienie ultrafioletowe, o krótkiej fali. Dlatego, pigmentów mikronizowanych chętnie używa się do powłok prześwitujących do drewna.

Czym się różni zdolność pokrywcza od zdolności barwiącej pigmentów?
Zdolność pokrywcza jest właściwością pigmentów zawartych w materiale malarskim, polegającą na pokrywaniu różnicy odcienia między podłożem a powłoką.
Zdolność barwiąca natomiast polega na tym, że dany pigment, zmieszany z innymi pigmentami w materiale malarskim, powoduje zmianę jego odcienia na odcień własny.

Od jakich czynników zależy zdolność pokrywcza powłoki? Zdolność pokrywcza zależy od:

1)    wielkości cząstek pigmentów;
2)    postaci pigmentu;
3)    różnicy współczynnika załamania światła pomiędzy spoiwem a pigmentem;
4)    ilości pigmentu;
5)    kontrastu między powłoką a podłożem;
6)    grubości warstwy powłoki.

Co to jest liczba olejowa pigmentu?
Liczba olejowa wyraża w gramach ilość oleju lnianego, którą wchłania 100 g całkowicie bezwodnego pigmentu, do uzyskania jednorodnej, jeszcze nie lepiącej się masy. Liczba olejowa jest miarą zapotrzebowania pigmentów na spoiwo.

Jaka jest zależność między dużą liczbą olejową pigmentu a właściwościami materiału malarskiego?
Pigmenty o dużej liczbie olejowej, a więc dużym zapotrzebowaniu na spoiwo, zwiększają lepkość materiałów malarskich. Te z kolei schną wolniej. Wskutek dużej zawartości spoiwa, powłoki wykonane z takimi pigmentami mają skłonność do silniejszego pęcznienia pod wpływem wody. Równocześnie pogarsza się wytrzymałość mechaniczna.

Dodaj komentarz