Zewnętrzne schody wejściowe do budynku

tmp415a-1Wejście do budynku z niskim poziomem parteru – spocznik wejściowy połączony z drzwiami stalowym podestem kratowym.

Przy projektowaniu wejścia do budynku należy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie połączenia progu drzwi z podestem wejściowym.

W czasie intensywnych opadów próg drzwi narażony jest na przenikanie wody deszczowej, która nie została odprowadzona z powodu minimalnych spadków stosowanych na podestach schodów. Dodatkowym problemem jest woda odpryskująca i woda nawiewana na próg drzwi przez wiatr.

Na rysunku przedstawione jest takie rozwiązanie podestu wejściowego, które eliminuje praktycznie wszystkie problemy użytkowe. Odsunięte od ścian zewnętrznych stopnie połączone są z drzwiami stalową kratką wykonaną w ramce z kątownika stalowego. Dzięki zastosowaniu ażurowej kratki woda nie zbiera się na podeście, a kratka umożliwia wygodne oczyszczanie obuwia. Dodatkowo rozwiązanie znacznie upraszcza projekt przyziemia budynku i cokołu w obrębie wejścia.

Dodaj komentarz